BEZPŁATNE

Lekcje próbne

Zależy nam właśnie na Tobie i chcemy,
byś miał(a) możliwość wypróbowania zajęć
w Indeksie przed podjęciem ostatecznej decyzji

* zapytaj w Sekretariacie lub wpisz „lekcja próbna” w zgłoszeniu przez internet