Opłaty i raty

Sposoby płatności

– gotówką w biurze Indeksu
– na konto bankowe

dane do przelewu:
Indeks, ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
16 1050 1139 1000 0092 3031 5823 – ING Bank Śląski
tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika kursu
kwota: wg cennika lub w uzgodnieniu z Sekretariatem

Raty

Płatność za wybrany pakiet kursów można rozłożyć na 7 rat.

Cena kursów w wariancie płatności ratalnej jest wyższa o około 200 zł (w zależności od oferty).

Termin wpłaty

Zaliczka 100 zł lub pierwsza rata płatne są ciągu 7 dni od zgłoszenia.
Pozostała kwota: w ciągu 30 dni od zgłoszenia (przy wpłacie jednorazowej) lub raty co miesiąc.

Rezygnacja i zwrot opłaty

– w przypadku wczesnej rezygnacji z kursu (po 1 zajęciach) przy zwrocie opłaty potrącana jest tylko zaliczka,
– na każdym etapie kursu możliwa jest bezpłatna zmiana przedmiotu, poziomu lub terminu zajęć w granicach dostępności miejsc w grupach.
– zobacz szczegóły w Regulaminie