Pakiet obowiązkowy

Rozpoczęcie:
24 września –
6 października 2022

Zakończenie kursu:
kwiecień 2023 r.

Liczba godzin:
ponad 175+ godz. lekcyjnych

Pakiet obowiązkowy

3870,00 4410,00 

Wyczyść
Dla kogo

Pakiet obowiązkowy

Oprócz nauki z obowiązkowych przedmiotów
na maturze obejmuje dodatkowo:
 • j. angielski: całoroczny kurs e-learning + warsztaty (10 godz. lekcyjnych) z lektorem w ferie,
 • uzupełniający kurs z matematyki (poziom podstawowy, 20 godz. lekcyjnych),
 • dodatkowe materiały do samodzielnej nauki,
Warunki korzystania z oferty

Warunki korzystania z oferty
Pakiet obowiązkowy:


Oprócz nauki z obowiązkowych przedmiotów
na maturze obejmuje dodatkowo:

 

 1. W pakiecie obowiązkowym Uczestnik deklaruje udział w kursie z trzech przedmiotów obowiązkowych na maturze na wybranym przez siebie poziomie od początku do końca kursu, w stałych terminach zajęć.
 2. Udział gwarantowany jest pod warunkiem:
  – utrzymywania frekwencji na poziomie co najmniej 80% – pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu z danego przedmiotu. Reguła ma na celu usprawnienie organizacji kursu, m.in. planowanie zajęć i przygotowanie materiałów dla odpowiedniej liczby uczniów.
  zachowywania się w sposób nieutrudniający korzystania z kursu innym uczestnikom,
  dbania o stan budynku szkoły i wyposażenia sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia,
  – dostosowania się do przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu zajęć,
  terminowego spłacania rat według harmonogramu pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu,
 3.  Udział w dodatkowych zajęciach przysługujących bezpłatnie Uczestnikowi możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu:
  – kurs uzupełniający z matematyki: marzec- kwiecień 2023,
  – kurs e-learningowy z języka angielskiego na dowolnym poziomie,
 4.  Ze wszystkich kursów i dodatków w wybranym pakiecie może korzystać jeden (ten sam) Uczestnik.
 5. Dodatki otrzymane w ramach pakietu nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

Sprawdź również ofertę na pozostałe pakiety

Język angielski
Poziom:
Podstawowy, Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Język polski
Poziom:
Podstawowy, Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Geografia
Poziom:
Rozszerzony
Spakuj do plecaka
WOS
Poziom:
Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Historia
Poziom:
Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Matematyka
Poziom:
Podstawowy, Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Fizyka
Poziom:
Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Fizyka XXL
Poziom:
Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Chemia
Poziom:
Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Chemia XXL
Poziom:
Rozszerzony
Spakuj do plecaka
Nie pozwól aby inni zajęli Twoje miejsce!
Ilość miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj, wybierz interesujące Cię przedmioty i zapisz się już teraz!
25lat
DOŚWIADCZENIA
95%
ZADOWOLONYCH ABSOLWENTÓW
20%
ŚREDNO WYNIK EGZAMINU WYŻSZY O 20% OD OGÓLNOPOLSKIEGO